Acabada l’obra d’Habitatge Jove Caldes

31-març-2023
Finalment, l’obra de l’edifici  «Habitatge Jove Caldes» ha culminat amb èxit i en un temps rècord. Tal i com estava previst, els treballs s’han executat en dues fases diferenciades, fet que ha permès una reducció molt considerable de costos i terminis. A partir de l’abril del 2022 i al llarg de cinc mesos, s’han desenvolupat […]

Un any de participació

Fa un any que comencem amb el procés participatiu de Habitatge Jove Caldes. Per a celebrar, hem preparat un vídeo resumeixen amb les escenes de totes les reunions participatives que s’han realitzat per al projecte. En total, hem celebrat quatre reunions en cinc mesos, la primera i l’última en línia i les restants presencialment a […]

Per què cal fer habitatge públic a Caldes de Montbui?

Jordi Martín i Forns

Des del govern municipal, estem desenvolupant una estratègia en matèria d’habitatge basada en dos conceptes: el dret a l’habitatge, amb els serveis d’assessorament i tramitació d’ajudes de l’Oficina d’Habitatge; i l’accés a l’habitatge, tot augmentant el parc d’habitatges públics. Quant a l’accés a l’habitatge, actualment estem treballant en tres projectes: cinc habitatges provinents de la […]

Sessió de retorn

18 Nov 2020 / 18:30
Zoom
18/11/2020, de 18.30 a 20.30 h Zoomhttps://us02web.zoom.us/j/82703090871?pwd=N3phWXI4MnRSU05naVhSZS95WmhCUT09 ID de reunió: 827 0309 0871Codi accés: 076422 Durant la sessió s’explicarà quina ha estat la valoració de les propostes recollides en les 3 sessions de co-disseny participatiu, quines s’han incorporat al projecte i de quina manera i quines no s’han pogut incorporar i perquè. Qui pot participar […]

Acta Sessió 03 – Procés Participatiu Habitatge Jove Caldes

14-jul.-2020
DIMARTS 7 JULIOL 2020 RADIOGRAFIA SOCIAL OBJECTIUS ·  Presentar i validar les propostes i idees sorgides en la sessió anterior ·  Reflexionar sobre l’eficiència energètica dels habitatges i l’envolvent de l’edifici ·  Presentar els diferents tipus de lloguer que podria aplicar la oficina d’habitatge per els joves que volguessin accedir-hi ·  Debat sobre la gestió […]

Acta Sessió 02 – Procés Participatiu Habitatge Jove Caldes

06-jul.-2020
DIMARTS 30 JUNY 2020 A)      RADIOGRAFIA SOCIAL B) OBJECTIUS ·       Definició dels usos i espais de la zona comunitària de l’edifici ·       Debat sobre com es gestionaran els espais comuns ·       Definició dels límits, l’espai exterior de l’edifici i la manera com es relaciona […]

Acta Sessió 01 – Procés Participatiu Habitatge Jove Caldes

02-jul.-2020
DIMARTS 16 JUNY 2020 A) RADIOGRAFIA SOCIAL B) OBJECTIUS ·    Presentació del procés participatiu, els actors i l’espai on es s’allotjarà el projecte ·    Presentació del projecte. ·    Definició dels valors del projecte ·    Introducció al debat sobre els usos, espais i gestió. C) METODOLOGIA La sessió es realitza mitjançant reunió […]

Primera sessió del procés participatiu

30-juny-2020
1. Introducció [00:00:11] ·      [00:00:11] Jordi Martín (regidor d’Habitatge, Sostenibilitat i Ecologisme, Urbanisme, Activitats i Recursos Humans de l’Ajuntament de Caldes de Montbui): Benvinguda ·      [00:10:45] Begonya Ruiz (tècnica de Participació de l’Ajuntament de Caldes de Montbui): Explicació de l’ordre del dia ·      [00:13:28] Ronda de presentacions de tots […]

Autogestió de l’adjudicació i els espais comunitaris

L’autogestió dels béns comuns és un exercici de sobirania democràtica que pretén superar el caràcter excessivament assistencial o paternalista d’alguns serveis públics. Es tracta d’apoderar els beneficiaris perquè es facin coresponsables de la complexitat que impliquen l’ús, la gestió i el manteniment dels comuns urbans. L’autogestió té una llarga tradició en la governança compartida de […]

Autoconstrucció assistida

Com la paraula ho indica, l’autoconstrucció és el que passa quan un edifici el fan els seus propis habitants. És l’arquitectura sense arquitectes, l’acte de construir en absència d’experts reconeguts o autoritats competents. Malgrat pugui semblar anecdòtica o marginal, és una pràctica molt antiga i estesa. Des del punt de vista temporal, ja hi havia […]

Procés participatiu de co-disseny

El co-disseny —també anomenat disseny participatiu o col·laboratiu— és una pràctica  creativa que involucra els futurs destinataris d’un producte en la seva conceptualització i desenvolupament, a fi i efecte d’optimitzar la seva usabilitat i de garantir que respon a necessitats reals. D’aquesta manera, pretén superar el determinisme imposat de dalt a baix per determinades aproximacions […]

Construcció sostenible amb mòduls prefabricats

El projecte preveu que l’estructura de l’edifici es resolgui amb mòduls prefabricats lleugers i «en sec» —sense l’ús d’aigua— que faran que l’obra resulti més ràpida, econòmica i sostenible que els sistemes convencionals de formigó armat. Es tracta d’una combinació de nuclis portants fets amb contenidors marítims reutilitzats i separats per forjats de fusta contra-laminada […]

Un edifici d’habitatge dotacional per a joves

La llei catalana pel dret a l’habitatge (Llei 18/2007), anomena «dotacional» un tipus especial d’habitatge públic que es pot construir sobre sòls amb qualificació urbanística d’equipament comunitari i que té la funció específica de satisfer de manera urgent i transitòria les necessitats de determinats col·lectius en situació d’exclusió residencial. Es tracta de persones que requereixen […]

Una iniciativa de l’Ajuntament de Caldes de Montbui

El desembre del 2019, l’Ajuntament de Caldes de Montbui va decidir promoure un edifici d’habitatge dotacional per a joves que té l’ambició d’esdevenir una obra pública emblemàtica per la seva capacitat d’innovació en termes socials i ambientals. Es tracta d’una prova pilot que explorarà quatre reptes principals: la construcció sostenible, la redistribució d’oportunitats, la coproducció […]

Vídeo de presentació del projecte d’habitatge públic per a joves

01-juny-2020
Avui s’ha llançat a les xarxes socials el nou vídeo de presentació de l’edifici d’habitatges públics per a joves que vol promoure l’Ajuntament de Caldes de Montbui. En dos minuts i mig, el clip reflecteix el testimoni de diversos actors del projecte, des dels joves montbuiencs, passant per càrrecs electes del consistori, fins a membres […]

D’on venim, on som i on anem

Álex Giménez Imirizaldu

Ja fa més de cent vint anys de la publicació de Garden Cities of To-morrow, el text fundacional de la ciutat jardí. Els creixements suburbans extensius han esdevingut la forma urbana projectada més prevalent del planeta i han crescut acompanyats d’una indústria, la de l’automòbil, que és la que més gasta en publicitat del món. […]