30 juny 2020

Primera sessió del procés participatiu

1. Introducció [00:00:11]

·      [00:00:11] Jordi Martín (regidor d’Habitatge, Sostenibilitat i Ecologisme, Urbanisme, Activitats i Recursos Humans de l’Ajuntament de Caldes de Montbui): Benvinguda

·      [00:10:45] Begonya Ruiz (tècnica de Participació de l’Ajuntament de Caldes de Montbui): Explicació de l’ordre del dia

·      [00:13:28] Ronda de presentacions de tots els participants:

·      Ángeles Llive Cruz (regidora de Participació de l’Ajuntament de Caldes de Montbui)

·      Héctor González (arquitecte, Straddle3)

·      David Bravo (arquitecte, estratègia ATRI)

·      Ferran G. (enginyer informàtic, jove de Caldes de Montbui)

·      Marina González (jove de Caldes de Montbui)

·      Marta López (jove de Caldes de Montbui, Associació de Joves de Caldes)

·      Roger López (jove de Caldes de Montbui)

·      Jordi Pruna (tècnic de l’Oficina d’Habitatge de Caldes de Montbui)

·      Arnau Vilà [geògraf, jove de Caldes de Montbui, Associació de Joves de Caldes]

·      Sara Bellés (estudiant d’arquitectura, Straddle3)

·      David Juárez (arquitecte, Straddle3)

·      Jon Begiristain (arquitecte, Eulia Arkitektura)

·      Alba M. (jove de Caldes de Montbui)

·      Mikel Mujika Insausti (arquitecte, Eulia Arkitektura)

·      Mikel A. (jove de Caldes de Montbui)

·      Amanda Ll. (jove de Caldes de Montbui)

·      Ignasi Llauradó (veí de Caldes de Montbui)

·      Guillem Roca (jove de Caldes de Montbui)

·      Laura B. (jove de Caldes de Montbui)

·      Júlia Calbo (jove de Caldes de Montbui)

2. Presentació del projecte [00:25:32]

·    [00:25:32] David Juárez: Presentació general del projecte.

·    [00:28:43] Jon Begiristain: Presentació dimensió estructural del projecte.

·    [00:42:25] Sara Bellés: Presentació de la dimensió ecològica del projecte.

·    [00:44:08] David Juárez: Presentació de la dimensió participativa del projecte.

·    [00:58:15] David Bravo: Presentació dels principis bàsics del projecte

3. Debat sobre els valors del projecte [01:03:15]

·    [01:03:15] David Bravo: Procés participatiu basat en el Co-disseny, l’autoconstrucció i l’autogestió.

·    [ 01:05:28] David Juárez: L’estratègia ATRI, aplicada a l’edifici de Caldes.

·    [01:11:40] Marina González: Impressions sobre la importància dels espais compartits de l’edifici.

·    [01:14:55] David Juárez: Reflexió sobre l’equilibri entre espai privat i espai comú.

·    [01:21:36] Arnau Vilà: Pregunta sobre l’organització de les sessions

4. Usos, espais i gestió [01:22:44]

·    [01:22:10] David Juárez: Explicació del funcionament de les tres sessions del procés participatiu

5. Debat i tancament [01:38:47]

·    [01:38:47] Jordi Martín: Reflexió sobre el pressupost econòmic

·    [01:39:45] Mikel A.: Pregunta sobre la participació de persones amb manca de disponibilitat per assistir presencialment a les sessions

·    [01:41:10] Ferran G.: Pregunta sobre com es vinculen els joves participants amb els destinataris finals de l’habitatge. Pregunta sobre el pes de la renda en l’assignació d’habitatges. Prec perquè les properes reunions puguin ser presencials.

·    [01:44:10] David Juárez: Reflexió sobre la responsabilitat dels joves participants.

·    [01:45:43] David Bravo: Reflexió sobre la importància de la implicació del col·lectiu de joves, més enllà de qui siguin els destinataris finals.

·    [01:48:02] Marta López: Reflexió sobre la implicació dels joves en el procés participatiu. Proposta per incloure sala o bogaderia als espais comunitaris.

·    [01:50:08] Jon Begiristain: Reflexió sobre la importància de l’obertura del procés participatiu a un grup més ampli que els destinataris finals.

·    [01:53:04] Guillem Roca: Impressions generals sobre el projecte. Reflexió sobre la importància de la flexibilitat dels usos i del seu caràcter compartit.

·    [01:56:13] Begonya Ruiz : Informació.

·    [01:57:30] Marina González: Crida a la participació de més joves. Defensa de l’autoconstrucció.

·    [02:00:13] Ángeles Llive Cruz: Cloenda.