27 jul. 2020

Per què cal fer habitatge públic a Caldes de Montbui?

Els anys de la bombolla immobiliària, a Caldes s’hi va construir per sota de la mitjana del país. Aquest fet té una lectura positiva perquè el poble no ha crescut en excés, però alhora fa que els pisos disponibles tinguin uns preus de lloguer molt alts. Com que això dificulta que la gent jove pugui accedir a un habitatge propi, construirem un bloc d’habitatge públic destinat a lloguer per a joves.

Des del govern municipal, estem desenvolupant una estratègia en matèria d’habitatge basada en dos conceptes: el dret a l’habitatge, amb els serveis d’assessorament i tramitació d’ajudes de l’Oficina d’Habitatge; i l’accés a l’habitatge, tot augmentant el parc d’habitatges públics. Quant a l’accés a l’habitatge, actualment estem treballant en tres projectes: cinc habitatges provinents de la reforma de la sala polivalent del Centre Cívic —actualment en desús—, que es destinaran a habitatge social i d’emergència; setze habitatges cooperatius que es crearan amb la cessió d’ús del solar situat davant la plaça de l’Onze de Setembre; i els vuit habitatges per a joves que es faran al solar situat a l’avinguda de Josep Fontcuberta, davant del parc de Romà Martí.

Els vectors principals que dirigiran el bloc d’habitatges per a joves són la sostenibilitat, la singularitat constructiva i la participació. L’ecologia i la sostenibilitat són una prioritat pel govern de Caldes i l’edifici es pensa amb l’objectiu d’apropar-se el màxim possible al balanç de consum zero. L’estudi de la radiació solar i la ventilació natural, sumats a tot un seguit de millores, han de fer que es consumeixi molt poca energia a l’edifici a l’hora de mantenir el confort tèrmic. El bloc es pensa amb un sistema constructiu propi del segle XXI, un model mixt de contenidors de transport marítim i panells de fusta laminada encreuada (CLT). Això suposarà una innovació que aportarà un estalvi de temps de construcció i alhora tancarà el cicle d’ús dels materials, tot reutilitzant-los i reciclant-los. Aquesta combinació de disseny i construcció farà d’aquest edifici un element singular que podrà servir per marcar un camí. Un camí vers l’estalvi d’emissions i la mitigació dels efectes del canvi climàtic.

La participació ciutadana té l’objectiu de posar a debat amb la gent jove del municipi els valors, els usos, els espais i la gestió. Parlarem de temes com la transparència, la pluralitat, la convivència, les zones comuns, els espais interiors i exteriors, la funcionalitat, la flexibilitat, les col·laboracions, el manteniment… La fase inicial d’aquest procés s’ha desenvolupat durant el mes de maig amb els representants de les associacions de joves per tal de definir-ne els paràmetres principals. Durant el mes de juny, es realitzaran les sessions obertes a totes les persones joves, amb l’objectiu d’obtenir un retorn dels resultats el mes de juliol. Tot el procés disposarà d’un espai web que servirà de guia, de receptacle, de bitàcola d’aquest procediment (www.habitatgejovecaldes.cat).

L’actual és un context d’incertesa per qüestions que són essencials: la salut, la feina i l’habitatge. I és en aquest context on l’Administració ha de ser més a prop de tota la ciutadania. A Caldes de Montbui, l’accés a l’habitatge per al jovent que vol emancipar-se és difícil. I és per això que aquest projecte intentarà mitigar aquesta deficiència, perquè la gent jove de Caldes es pugui quedar al nostre poble. Cal un canvi de paradigma: així com el transport públic ha demostrat que és el millor transport, els habitatges públics també han de ser els millors. Tant en eficiència com també en disseny i qualitat. I l’edifici que estem co-dissenyant a Caldes de Montbui ho serà.

Contenidors marítims reutilitzats Dret a l’habitatg Emissions de CO2 fusta contralaminada (CLT) participació en la ciutadana