02 jul. 2020

Acta Sessió 01 – Procés Participatiu Habitatge Jove Caldes

DIMARTS 16 JUNY 2020

A) RADIOGRAFIA SOCIAL

B) OBJECTIUS

·    Presentació del procés participatiu, els actors i l’espai on es s’allotjarà el projecte

·    Presentació del projecte.

·    Definició dels valors del projecte

·    Introducció al debat sobre els usos, espais i gestió.

C) METODOLOGIA

La sessió es realitza mitjançant reunió telemàtica amb la plataforma ZOOM. Tota la sessió es desenvolupa oralment acompanyada de suport gràfic (foto-plànols, imatges i plànols acolorits)  per fer l’explicació més planera, comprensible i a l’abast de tots els participants. 

D) EXPOSICIÓ DELS FETS I OBSERVACIONS

1.  Assisteix un perfil de participants majoritàriament jove, interessats en el projecte i un veí de la zona de major edat

2.  La primera part de la sessió serveix per fer una presa de contacte entre les diferents persones que assisteixen a l’inici del procés. Seguidament es dona peu a la introducció dels objectius de la regidoria d’habitatge i la voluntat de fer un edifici innovador i eficient.

3.  Mitjançant una presentació gràfica es mostra quin és l’emplaçament del solar, i es realitza un recorregut per l’avantprojecte exposant les característiques més rellevants:

  a) Situació i implantació

b) Organització de l’edifici: Habitatges + espais comuns

c) Materials: contenidors i fusta contralaminada (CLT)

d) Acabats de façana

e) Eficiència energètica

 4.  S’exposen altres casos i experiències prèvies en projectes amb procés participatiu.

  5. S’explica la organització del procés participatiu en tres grans eixos:

– Co-disseny participatiu

– Autoconstrucció assistida

– Autogestió de l’adjudicació i gestió dels espais comunitaris

6.  Es comparteixen i debaten possibles idees de treball entre tots els participants. En l’intercanvi d’impressions dels participants sorgeixen les primeres idees i comentaris:

E) PRÒXIMES SESSIONS

·     Es demana als participants que facin el màxim de difusió i animin a participar a més gent

·     S’emplaça als participants a estar a atents als medis de difusió perquè resta per determinar si serà online o presencial